Olszewo Borki
2003
Kobieta
Gimnazjum w Olszewo Borkach