Ostrołęka
1987
Mężczyzna
Biegam Bo Lubię Ostrołęka